Circular FP: un projecte per a formar a professionals compromesos amb la sostenibilitat

El concepte de desenvolupament sostenible és la base de l'economia circular i tracta de combinar en un model de progrés els valors ecològics, econòmics i socials. Inculcar aquest pensament i educar en els valors del desenvolupament sostenible a les futures generacions de treballadors és clau per a mantenir la sostenibilitat del planeta.

OBJECTIUS DEL PROJECTE

Objectiu

L'objectiu principal del projecte és el desenvolupament d'un material i metodologia innovadors per a millorar la capacitació i incorporació dels estudiants d'FP en l'entorn laboral de l'Economia Circular.

Per a això s'involucrarà als alumnes i professors en el procés de codisseny i cocreació de recursos formatius atractius per a millorar els resultats i l'experiència d'aprenentatge.

Amb l'objectiu d'incrementar l'impacte del projecte en la societat, la plataforma d'aprenentatge serà d'accés lliure.

 

Objectiu 1

Desenvolupar material formatiu innovador adaptat a la nova realitat educativa en l'àrea d'Emprenedoria i Economia Circular

Objectiu 2

Promoure l'intercanvi de coneixements i experiències entre els centres de formació professional i empreses, i acostar a l'alumnat a les necessitats actuals de les empreses.

Objectiu 3

Desenvolupament d'una guia d'implementació i recursos per al professorat i promoure la col·laboració entre els alumnes i professors durant la implementació

Objectiu 4

Promoure l'accés de la dona a la formació professional i la incorporació en el món laboral en àrees STEM

Objectiu 5

Promoure l'educació en sostenibilitat

Per a promoure la transferència de coneixements, durant el disseny i implementació es compartiran experiències formatives i pràctiques entre els centres de formació professional i les empreses participants.

Amb l'objectiu d'incrementar l'impacte del projecte en la societat, la plataforma d'aprenentatge serà d'accés lliure.

RECURSOS

Durant el projecte s'ha desenvolupat un curs en línia (MOODLE) i s'han seleccionat una sèrie de recursos interessants per a la formació en circularitat.

CURSO MOODLE CIRCULAR-FP

Lecciones/Tema formato libro y pdf

Actividades interactivas

Cuestionarios de evaluación (Sólo para usuarios registrados de centros participantes en el proyecto)

ACCEDE AL CURSO

CURSO ACCESIBLE COMO INVITADO, LIMITADO AL TEMARIO Y ACTIVIDADES

CURSO COMPLETO SÓLO ACCESIBLE PARA ALUMNOS DE LOS CENTROS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

MOODLE

RECURSOS CIRCULAR-FP

Temario en pdf  y Guía para el profesor

Recursos educativos abiertos

Páginas y enlaces web

ACCEDE A LOS RECURSOS

ACCESO

Qui som

Últimes notícies

Esta actuación está financiada por el Ministerio de Educacion y Formación Profesional y por la Unión Europea-Next Generation EU

Català